Statistics

Antalet lag i varje klass

Category statistics

Category Pelaajat * Games Played Left Goals Goals per game Nations
Boys 7 185 54 54 0 301 5.57 Finland
Girls 7 87 24 24 0 99 4.12 Finland
Boys 8 200 60 60 0 326 5.43 Finland
Girls 8 127 39 39 0 205 5.25 Finland
Boys 9 216 87 87 0 690 7.93 Finland Latvia
Girls 9 151 45 45 0 261 5.8 Finland
Boys 10 290 68 68 0 279 4.1 Finland Latvia
Girls 10 150 30 30 0 82 2.73 Finland
Boys 11 287 68 68 0 255 3.75 Finland Sweden
Girls 11 234 50 50 0 118 2.36 Finland
Boys 12 432 111 111 0 515 4.63 Finland Latvia Sweden
Girls 12 218 40 40 0 121 3.02 Finland Sweden
Boys 13 339 78 78 0 360 4.61 Finland Sweden
Girls 13 190 36 36 0 140 3.88 Finland Sweden
Boys 14 290 48 48 0 234 4.87 Finland Latvia Sweden
Girls 14 244 39 39 0 113 2.89 Finland Sweden
SG 12 2 2 0 18 9.0 Finland
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större


Visitvasa Käyttöauto Wasatrade Lähitapiola - Lokaltapiola Mosho Ole.Fit Gutz Barona JNT Maxikarkki Vasa stad