Statistics

Category statistics

Category Pelaajat * Games Played Left Goals Goals per game Nations
Boys 6 87 24 24 0 143 5.95 Finland
Boys 7 128 42 42 0 331 7.88 Finland
Boys 8 239 75 75 0 648 8.64 Finland
Boys 9 325 114 114 0 915 8.02 Finland Latvia
Boys 10 360 87 87 0 465 5.34 Estonia Finland Latvia
Boys 11 367 89 89 0 335 3.76 Finland Latvia Sweden
Boys 12 376 89 89 0 402 4.51 Estonia Finland Latvia
Boys 13 361 82 82 0 294 3.58 Finland Latvia Sweden
Boys 14 171 26 26 0 98 3.76 Finland Latvia Sweden
Boys 15 87 14 14 0 40 2.85 Finland Latvia
Girls 6 62 15 15 0 84 5.6 Finland
Girls 7 95 30 30 0 193 6.43 Finland
Girls 8 166 42 42 0 247 5.88 Finland
Girls 9 192 57 57 0 358 6.28 Finland
Girls 10 191 45 45 0 109 2.42 Finland
Girls 11 134 32 32 0 105 3.28 Finland
Girls 12 282 72 72 0 230 3.19 Finland Sweden
Girls 13 250 55 55 0 236 4.29 Finland Latvia Sweden
Girls 14 271 40 40 0 120 3.0 Finland Sweden
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större