Cup kansli

CUPKANSLIETS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER

Torsdag 15.00–24.00
Fredag 07.00–20.00
Lördag 07.00–20.00
Söndag 07.00–18.00

VAMIA
Krutkällarvägen 2
Tel 041 7961038 OBS!! UNDER OVAN NÄMNDA TIDER
info@wasafootballcup.com