You are viewing the results for Wasa Footballcup 2020. View the current results for Wasa Footballcup 2022 here.

Statistics

Category statistics

Category Pelaajat * Games Played Left Goals Goals per game Nations
Boys 7 141 45 45 0 362 8.04 Finland
Boys 8 153 48 48 0 344 7.16 Finland
Boys 9 134 45 45 0 340 7.55 Finland
Boys 10 254 52 52 0 253 4.86 Finland
Boys 11 188 45 45 0 151 3.35 Finland
Boys 12 163 30 30 0 135 4.5 Finland
Girls 7 58 15 15 0 87 5.8 Finland
Girls 8 84 24 24 0 117 4.87 Finland
Girls 9 75 21 21 0 126 6.0 Finland
Girls 10 124 30 30 0 81 2.7 Finland
Girls 11 121 24 24 0 70 2.91 Finland
Girls 12 112 24 24 0 63 2.62 Finland
Girls 13 132 30 30 0 103 3.43 Finland
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större