You are viewing the results for Wasa Footballcup 2021. View the current results for Wasa Footballcup 2023 here.

Statistics

Category statistics

Category Pelaajat * Games Played Left Goals Goals per game Nations
Boys 6 71 21 21 0 165 7.85 Finland
Boys 7 90 27 27 0 167 6.18 Finland
Boys 8 238 81 81 0 690 8.51 Finland
Boys 9 311 96 96 0 786 8.18 Finland
Boys 10 268 68 68 0 278 4.08 Finland
Boys 11 307 75 75 0 285 3.8 Finland
Boys 12 268 54 54 0 235 4.35 Finland
Boys 13 154 26 26 0 105 4.03 Finland
Girls 7 74 18 18 0 82 4.55 Finland
Girls 8 146 42 42 0 297 7.07 Finland
Girls 9 128 36 36 0 211 5.86 Finland
Girls 10 96 20 20 0 85 4.25 Finland
Girls 11 208 45 45 0 131 2.91 Finland
Girls 12 159 30 30 0 134 4.46 Finland
Girls 13 218 45 45 0 141 3.13 Finland
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större