Wasa Footballcup / Kansli
E-post: wfc(at)wasafootballcup.com

Adress: Krutkällarvägen 6, 65100 Vasa, Finland

Verksamhetsledare Casper Källberg  
Telefon: +358 41 3132278Nya Ehnvallen bokningar
E-post: booking(at) wasafootballcup.com

Fakturering
Byholm Johan
E-post: johan.byholm(at)merisoft.fi

WFC r.f. Styrelsen 2023

Jens Karlsson

Ordförande

Kenneth Södergård

Vice ordförande

Maria Rönn-Liljenfeldt 

Sekreterare

Johan Byholm

Kassör

Minna Uusitalo

Medlem ”Tävlingskafé ansvarig” 

Johan Rönn 

Medlem ”Planansvarig” 

Johan Back

Medlem ”Logiansvarig”

Matias Jungar

Medlem ”SoMe ansvarig”

Mika-Markku Karjala

Medlem ” Tävling och domaransvarig”

Kjell Nykvist

Suppleant “Mr. Bygg”