Serier

Age group

B=Boys G= Girls

Födda

Speltid

Antaö
spelare

Byten

Offside

Mål 
Storlek

Boll

B15/G15

2009-01-01

2x20

11

FB-s

x

norm.

5

B14/G14

2010-01-01

2x20

11

FB-s

x

norm.

5

B13/G13

2011-01-01

2x20

8

FB-s

x

2x5

4

B12/G12

2012-01-01

2x20

8

FB-s

x

2x5

4

B11/G11

2013-01-01

2x15

8

HAM

Offside Area

2x5

4

B10/G10

2014-01-01

2x15

8

HAM

Offside Area

2x5

4

B9/G9

2015-01-01

2x15

5

HAM

 

2x5

3

B8/G8

2016-01-01

2x15

5

HAM

 

2x3

3

B7/G7

2017-01-01

2x15

5

HAM

 

2x3

3

  B6/G6  

  2018-01-01  

2x15

5

HAM


2x3

3

A-FINAL speltid
B12-15/G12-15 2x25

B10-11/G10-11 2x20

övriga matcher normal tid.

Match som i cup eller finalspel slutar oavgjort avgörs genom straffsparks-läggning. Straffarna läggs enligt FIFA:s och FBF:s regler


Tävlingsupplägg
De deltagande lagen i de olika klasserna delas upp i grupper som spelar en enkel serie där alla möter alla. Sluttabellens ordningsföljd är baserad på normal poängberäkning, tre (3) poäng för seger och en (1) poäng för oavgjord. Om två eller flera lag slutar på samma poäng bestäms ordningsföljden enligt följande:

1. Inbördes match
2. Målskillnad i inbördes matcher
3. Antal gjorda mål i inbördes matcher
4. Målskillnad i hela gruppspelet
5. Gjorda mål i hela gruppspelet
6. Lottning

För B/G7-9 tillämpas FBF:s regler, utan seriespel och poängtabeller

Rangordna lagen
Tex ”Bästa tvåa”

Om det är lika många lag i alla grupper:

Poäng, målskillnad etc. divideras sedan med antalet spelade matcher. Värdena av detta sorterar sedan alla 2:or i klasserna.

Olika antal lag i grupperna:

I de grupper var det finns fler lag tas jumbons matcher bort och sedan sorteras lagen ut enligt ovan.


Tävlingsjury
Jens Karlsson, ordförande
Mika-Markku Karjala, resultatansvarig
Marcus Beijar, domaransvarig
Casper Källberg, verksamhetsledare


Domare och spelledare
Alla domare innehar officiell domarlicens. I de yngsta klasserna används utbildade spelledare . Wasa Footballcup spelas i enlighet med Finlands Bollförbunds och FIFA:s regler.


Matchbestämmelser
• Samma spelare kan få spela i olika lag under turneringen. (FBF:s regler 2024) Dock inte i samma åldersgrupp
• Alla lag bör före första matchen i turneringen lämna åt arrangörerna en förteckning över de spelare som kommer att spela i laget under turneringen. Spelarantalet är obegränsat.
• Alla lag bör vara omklädda och klara för spel minst 15 min. före den i programmet bestämda matchtiden.
• Om båda lagen har samma färg på speltröjan är det bortalaget, som nämns i matchprogrammet som byter tröjor. Målvaktens tröja bör alltid skilja sig från utespelarnas.
• Benskydd är obligatoriska i samtliga matcher.
• Alla meningsskiljaktigheter och protester avgörs av en fyrmannajury som tävlingsarrangörerna utsett. Juryns utslag kan inte överklagas.
• Arrangörerna förbehåller sig rätten till ev. programändringar
• Om CUP- eller finalspel slutar oavgjort, utses segraren med straffsparkar genom att vardera lagen utför tre (3) straffsparkar var, växelvis. Är ställningen efter dessa fortfarande oavgjord, fortsätter straffsparkarna med ett par per omgång.


Varning och utvisning
(RÖTT KORT)
Spelare som blivit utvisad från planen får inte delta i lagets nästa match. Varningar givna i tidigare matcher räknas inte. Tävlingsjuryn förbehåller sig rätten att utdela bestraffning.


Protester
Eventuella protester skall inlämnas skriftligt till arrangören (turneringskansliet) senast 30 minuter efter det att matchen spelats. Protestavgiften 100 EUR skall samtidigt inbetalas.

Den protesten riktas emot skall beredas möjlighet att bli hörd. Denna avgift återfås om protesten godkänns. Juryns beslut kan inte överklagas. Protester som berör matchdomarens beslut bör även meddelas domaren omedelbart efter matchen. Protester som görs angående spelplan, tävlingsmaterial, m.m. kan inte behandlas om därom inte meddelas domaren före matchens början.


Walk over
Om ett lag inte infinner sig till matcharenan senast fem minuter efter utsatt matchtid eller infinner sig med för få antal spelare eller försenar sig utan giltig orsak utlyses det lag som infunnit sig till matcharenan som segrare med siffrorna 3 – 0. Det lag som gett walk over kan uteslutas ur turneringen och dess matcher ogiltigförklaras.