Regler

Serier
Age group
B=Boys G= Girls
FöddaSpeltid

Antaö
spelare
BytenOffsideMål 
Storlek
Boll
B13/G132007-01-012x208FB-sx2x54
B12/G122008-01-012x208FB-sx2x54
B11/G112009-01-012x158HAMOffside Area2x54
B10/G102010-01-012x158HAMOffside Area2x54
B9/G92011-01-012x155HAM 2x53
B8/G82012-01-012x155HAM 2x33
B7/G72013-01-012x155HAM 2x33


A-FINAL speltid
B12-13/G12-13 2x25

B10-11/G10-11 2x20

övriga matcher normal tid.


Match som i cup eller finalspel slutar oavgjort avgörs genom straffsparks-läggning. Straffarna läggs enligt FIFA:s och FBF:s regler


Tävlingsupplägg
De deltagande lagen i de olika klasserna delas upp i grupper som spelar en enkel serie där alla möter alla. Sluttabellens ordningsföljd är baserad på normal poängberäkning, tre (3) poäng för seger och en (1) poäng för oavgjord. Om två eller flera lag slutar på samma poäng bestäms ordningsföljden enligt följande:


1. Inbördes match
2. Målskillnad i inbördes matcher
3. Antal gjorda mål i inbördes matcher
4. Målskillnad i hela gruppspelet
5. Gjorda mål i hela gruppspelet
6. Lottning


För B/G7-9 tillämpas FBF:s regler, utan seriespel och poängtabellerRangordna lagen
Tex ”Bästa tvåa”

Om det är lika många lag i alla grupper:
Poäng, målskillnad etc. divideras sedan med antalet spelade matcher. Värdena av detta sorterar sedan alla 2:or i klasserna.

Olika antal lag i grupperna:
I de grupper var det finns fler lag tas jumbons matcher bort och sedan sorteras lagen ut enligt ovan.


Tävlingsjury / Turnauksen jury
Kenneth Södergård, viceordförande
Mika-Markku Karjala, resultatansvarig
Sebastian Latvala, domaransvarig
Alla Spelar-ansvarigDomare och spelledare
Alla domare innehar officiell domarlicens. I de yngsta klasserna används utbildade spelledare . Wasa Footballcup spelas i enlighet med Finlands Bollförbunds och FIFA:s regler.Matchbestämmelser
• Samma spelare kan få spela i olika lag under turneringen. (FBF:s regler 2020) Dock inte i samma åldersgrupp
• Alla lag bör före första matchen i turneringen lämna åt arrangörerna en förteckning över de spelare som kommer att spela i laget under turneringen. Spelarantalet är obegränsat.
• Alla lag bör vara omklädda och klara för spel minst 15 min. före den i programmet bestämda matchtiden.
• Om båda lagen har samma färg på speltröjan är det bortalaget, som nämns i matchprogrammet som byter tröjor. Målvaktens tröja bör alltid skilja sig från utespelarnas.
• Benskydd är obligatoriska i samtliga matcher.
• Alla meningsskiljaktigheter och protester avgörs av en fyrmannajury som tävlingsarrangörerna utsett. Juryns utslag kan inte överklagas.
• Arrangörerna förbehåller sig rätten till ev. programändringar
• Om CUP- eller finalspel slutar oavgjort, utses segraren med straffsparkar genom att vardera lagen utför tre (3) straffsparkar var, växelvis. Är ställningen efter dessa fortfarande oavgjord, fortsätter straffsparkarna med ett par per omgång.Varning och utvisning
(RÖTT KORT)
Spelare som blivit utvisad från planen får inte delta i lagets nästa match. Varningar givna i tidigare matcher räknas inte. Tävlingsjuryn förbehåller sig rätten att utdela bestraffning.


Protester
Eventuella protester skall inlämnas skriftligt till arrangören (turneringskansliet) senast 30 minuter efter det att matchen spelats. Protestavgiften 100 EUR skall samtidigt inbetalas.


Den protesten riktas emot skall beredas möjlighet at bli hörd. Denna avgift återfås om protesten godkänns. Juryns beslut kan inte överklagas. Protester som berör matchdomarens beslut bör även meddelas domaren omedelbart efter matchen. Protester som görs angående spelplan, tävlingsmaterial, m.m. kan inte behandlas om därom inte meddelas domaren före matchens början.


Walk over
Om ett lag inte infinner sig till matcharenan senast fem minuter efter utsatt matchtid eller infinner sig med för få antal spelare eller försenar sig utan giltig orsak utlyses det lag som infunnit sig till matcharenan som segrare med siffrorna 3 – 0. Det lag som gett walkower kan uteslutas ur turneringen och dess matcher ogiltigförklaras.